Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Metahaven: "Maatschappelijk versus esthetisch is geen tegenstelling waar wij ons in herkennen. Je kunt wel degelijk design maken dat een grensverleggende vorm heeft en tegelijk politieke betekenis. Design heeft een geschiedenis van weglaten. Minimalisme stond voorop. Wij zoeken juist complexiteit op. Wij vinden het interessant dat design de gedaante kan ­aannemen van een website, een boek, een film, soms van een artikel of lezing. Vorm is bij ons inhoud, en inhoud vorm. Je kunt ons werk beschouwen als een vorm van verzet, als het bewapenen van een tegengeluid met beeldmateriaal. Maar je kunt het ook zien als een manier om te begrijpen hoe de wereld verandert in een tijd waarin ­technologie en politiek nauw met elkaar verbonden zijn."* (Uit een interview van Yvonne Zonderop voor De Groene Amsterdammer (2014)

Benno Premselalezing 2015

De Benno Premsela Lezing 2015 gegeven door de Amerikaanse socioloog, architectuur- en designtheoreticus Benjamin Bratton. Kunstmatige intelligentie krijgt een steeds vanzelfsprekender plaats in onze dagelijkse omgeving en beïnvloedt zo het menselijk handelen. Binnen afzienbare tijd zullen bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s het straatbeeld van de Smart City bepalen en zijn alle objecten in en buitenshuis onderdeel van het Internet of Things. Zoals de financiële flashcrash van 2010 heeft bewezen, wordt de mondiale economie door mensen maar in toenemende mate ook door zelfdenkende algoritmes aangestuurd. In zijn lezing bespreekt Benjamin Bratton hoe kunstmatige intelligentie de stad zal veranderen. Als de stad van de toekomst niet meer uitsluitend door en voor de mens wordt ontworpen, welke invulling geven we dan aan vakgebieden als architectuur, design, politiek en programmeren?

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Johannes Schwartz
Moniker ism Bureau Cool

Het Nieuwe Instituut is een instituut voor architectuur, design en digitale cultuur. Grafisch ontwerp is een van designdisciplines. Het Nieuwe Instituut wil ontwerpers op verschillende manieren bij zijn activiteiten betrekken en een podium bieden.