Please, accept cookies in order to load the content.

Johannes Schwartz
Moniker and Bureau Cool
Lotte Haagsma

Het Nieuwe Instituut is een instituut voor architectuur, design en digitale cultuur. Grafisch ontwerp is een van designdisciplines. Het Nieuwe Instituut wil ontwerpers op verschillende manieren bij zijn activiteiten betrekken en een podium bieden.