Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Voorbij de homepage. Dat was een belangrijke gedachte achter de website van Het Nieuwe Instituut. Samen met bureau Moniker is een concept ontwikkeld waarbij projecten allemaal een eigen gezicht krijgen en de site naast communicatiemiddel ook platform voor interactief ontwerp zou zijn.

De website is opgebouwd rondom zogenaamde ‘webmagazines’, zelfstandige deelsites voor verschillende projecten of organisatieonderdelen, met ieder een eigen visuele identiteit en structuur. Elk groter project en de belangrijkste organisatieonderdelen hebben een eigen magazine op de website. Naast aankondigingen van activiteiten zoals tentoonstellingen, lezingen en debatten, bieden de magazines achtergrondinformatie zoals uitgebreide projectbeschrijvingen, video-, audio-, en beeldverslagen van activiteiten en langere teksten (longreads) zoals essays en interviews. Webmagazines functioneren als zelfstandige deelsites met een eigen webadres en menustructuur. De vormgeving van de website is, in lijn met het huisstijlontwerp van Maureen Mooren, gebaseerd op slechts 1 lettertype in 4 formaten. Het scherm is verdeeld in een grid van 32 blokken dat, ongeacht de venstergrootte, de marges tussen elementen bepaalt. Het ontwerp is daarmee volledig responsive.

Covers

Webmagazines hebben, net als hun papieren tegenhangers, een eigen cover: een dynamische, interactieve visuele ‘opening’ van het magazine. Covers worden ontworpen door verschillende vormgevers, die veelal het hele grafisch ontwerp van een project voor hun rekening nemen. Hiermee krijgt ieder webmagazine zijn eigen visuele identiteit en functioneert de website zowel als informatiebron als platform voor grafische en interactieve vormgeving. Een groot aantal ontwerpers heeft inmiddels een cover voor Het Nieuwe Instituut ontwikkeld, onder meer Bart de Baets, Phillip Bührer, Valentijn Goethals, Rudy Guedj, Marc Hollenstein, Sandra Kassenaar, Koehorst in ’t Veld, Karlis Krecers, Jan Robert Leegte, Kristoffer Li, Lu Liang, Tomas Lootens, Luna Maurer, Moniker, Maureen Mooren, Metahaven, Laura Pappa, Jonathan Puckey, Vit Ruller, Tereza Ruller, Kristoffer Sølling, Jochem van der Spek, Roel Wouters.

De website werd in 2014 ontwikkeld in samenwerking met Moniker op basis van de huisstijl van Maureen Mooren. Technische realisatie werd verzorgd door bureau Hoppinger.

Ontwerpbureau Moniker maakt in samenwerking met de grafisch ontwerpers webcovers voor de website: interactieve kunstwerkjes die de 'omslag' vormen van de webmagazines die aan elk project gewijd zijn. In deze video een aantal voorbeelden.

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Johannes Schwartz
Lotte Haagsma
Moniker ism Bureau Cool

Het Nieuwe Instituut is een instituut voor architectuur, design en digitale cultuur. Grafisch ontwerp is een van designdisciplines. Het Nieuwe Instituut wil ontwerpers op verschillende manieren bij zijn activiteiten betrekken en een podium bieden.